JAK KUPOWAĆ

Zaloguj się lub utwórz konto.
Wybierz produkty.
Wybór płatności i wysyłki

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się telefonicznie (22 213 11 90 wew 101) lub wysyłając email na adres instytut [ @ ] ipjp2.pl . Dziękujemy!

GODZINY PRACY

Pon-Pt 8:00 - 16:00

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁO?

*

Konferencja "Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wartość rodziny, diagnoza zagrożeń, wsparcie"

20 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego miała miejsce Międzynarodowa konferencja naukowa pt. RODZINA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI. Wartość rodziny, diagnoza zagrożeń, wsparcie.

Konferencja dotyczyła wartości rodziny, problemów i zagrożeń, jakich współcześnie doświadcza rodzina, a także różnorodnych form wsparcia w ich przezwyciężaniu.

Konferencja przeprowadzona została wokół następujących bloków tematycznych:

BLOK I. Rodzina jako wartość i podstawowe dobro – znaczenie rodziny w perspektywie indywidualnej i społecznej;

BLOK II. Rozwój i wychowanie dziecka w rodzinie – polimorficzny wymiar problemów;

BLOK III. Zagrożenia, problemy, dysfunkcje i patologie rodziny – diagnoza i wsparcie;

BLOK IV. Rodzina a inne środowiska wychowawcze (szkoła – formy współpracy;

media – kreowanie (bez)użytecznej tożsamości, grupy rówieśnicze, społeczność lokalna);

BLOK V. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy i wsparcia rodziny;

Organizatorami tego wydarzenia był Instytut Papieża Jana Pawła II, Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1  

GÓRA